• Thông báo đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Viettronics
 • 15:07 28/12/2022
 • THÔNG BÁO
  ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
  TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
  -----**-----

  (Căn cứ theo Quyết định số 375/QĐ-ĐTKDV ngày 14/12/2022 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc phê duyệt phương án bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam).

  1. Thông tin chung về doanh nghiệp:
  - Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM
  - Địa chỉ: Số 15 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại: (84-24) 3825 6404 Fax: (84-24) 3826 4786
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Thiết kế, sản xuất, lắp ráp, chế tạo thiết bị, hệ thống thiết bị, linh kiện, chi tiết, cấu kiện điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế, điện tử - tự động hóa, điện máy gia dụng và chuyên dùng; Sản xuất thiết bị, sản phẩm, linh kiện chi tiết vật tư liên quan đến ngành điện tử - tin học, thiết bị viễn thông, điện tử y tế và điện máy; Sản xuất các thiết bị phụ trợ, các loại bao bì phục vụ cho các ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty cổ phần.
  - Vốn điều lệ: 438.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tám tỷ đồng)
  - Vốn đầu tư của SCIC tại Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam: 385.297.500.000 đồng (tương ứng tỷ lệ 87,97% vốn điều lệ Tổng công ty).

  2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (“Quy chế đấu giá”).

  3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities)

  4. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

  5. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá cả lô cổ phần:
  - Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam
  - Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 38.529.750 cổ phần
  - Phương thức chào bán: Đấu giá cả lô, trong đó số lô là 01 lô cổ phần
  - Số lượng cổ phần/lô cổ phần: 38.529.750 cổ phần
  - Giá khởi điểm đấu giá lô cổ phần: 1.066.469.000.000 đồng/lô cổ phần (Bằng chữ: Một nghìn không trăm sáu mươi sáu tỷ bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng/lô cổ phần)
  - Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
  - Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu/tối đa đối với nhà đầu tư trong nước: 01 lô tương ứng với 38.529.750 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

  6. Công bố thông tin, Đăng ký đấu giá, Nộp tiền đặt cọc, Nộp phiếu tham dự đấu giá:
  - Công bố thông tin: Từ ngày 28/12/2022 trên ba (03) số của Báo Đầu tư và Báo Kinh tế và Đô thị; trên các website của SCIC, HNX, Asean Securities, Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam và tại các đại lý đấu giá.
  - Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: từ 8 giờ 00 ngày 28/12/2022 đến 15 giờ 30 ngày 01/02/2023
  - Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 06/02/2023
  - Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc.

  7. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
  - Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 08/02/2023
  - Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

  8. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 08/02/2023 đến ngày 15/02/2023
  9. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư đủ điều kiện nhận lại tiền đặt cọc: chậm nhất ngày 15/02/2023 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá lô cổ phần tham khảo Quyết định Phê duyệt phương án bán cổ phần, Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên website: scic.vn; www.hnx.vn; www.veic.com.vn; https://www.aseansc.com.vn/ và tại các địa điểm công bố thông tin theo Quy chế đấu giá).
  10. Tài liệu đính kèm: tại đây
 • Theo Viettronics