• Tầm nhìn và định hướng
 • -       Phát triển Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam thành một đơn vị kinh tế vững mạnh trong nước, là đơn vị nòng cốt của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam, có thế mạnh trong lĩnh vực tin học, đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế, đạt hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng ngày càng cao trong nước, tạo việc làm cho xã hội, đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đảm bảo hội nhập khu vực và thế giới.

  -       Phát triển Tổng công ty và các công ty thành viên thành một nhà đầu tư chiến lược chi phối mạnh trong bốn lĩnh vực:

  + Điện tử dân dụng;

  + Điện tử chuyên dụng;

  + Công nghệ thông tin và truyền thông;

  + Giáo dục và đào tạo. 

  -       Tối đa hóa giá trị của cổ đông.