• Nồi hấp tiệt trùng dung tích nhỏ
    Nồi hấp tiệt trùng sử dụng trong y tế, khoa học được thiết kế tối ưu cho người sử dụng. Thiết kế kiểu đứng làm giảm diện tích sử dụng, nhỏ gọn.